Послуги з розробки екологічної документації - Екостандарт: м.Суми | Ecostandart.com.ua

Перейти до вмісту

Головне меню:

Послуги з розробки екологічної документації

ПОСЛУГИ

 Розробка науково-технічної документації у сфері:

 нормування викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря:
- інвентаризація викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря
- обґрунтовуючі документи для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин
- матеріали щодо скорочення санітарно-захистної зони
- паспорт установки очистки газу (ГОУ)
- паспорт вентиляційної установки
- лабораторний контроль параметрів джерел викидів

 оцінки впливу на довкілля планової діяльності

 управління промисловими та побутовими відходами:
- інвентаризація промислових відходів
- реєстрові карти об’єкта утворення та оброблення відходів
- дозвіл на операції поводження з промисловими відходами
- декларація про відходи
- паспорт місця видалення відходів
- паспорт місця тимчасового розміщення відходів
паспорту відходу підприємства (відповідно до ДСТУ 4462.3.01:2006)
- технічний паспорт відходу (відповідно до ДСТУ 2195—99)
- висновок СЕС щодо поводження з відходами
- визначення (розрахунок) класу небезпеки відходу
- санітарний паспорт твердих побутових відходів
- інструкція щодо умов і правил зберігання промислових відходів
- розрахунок показника  загального утворення відходів (Пзув) і т.п.

 використання водних ресурсів:
- дозвіл на спеціальне водокористування
- норми водоспоживання та водовідведення
- розробка проектів граничнодопустимих скидів у водні об’єкти
- паспорт водного господарства і т.п.Зазначена діяльність ведеться на підставі дозвільних документів. 

 
Flag Counter
Назад до вмісту | Назад до головного меню