Класифікатори України - Екостандарт: м.Суми | Ecostandart.com.ua

Перейти до вмісту

Головне меню:

Класифікатори України

БІБЛІОТЕКА
Класифікатор відходів. ДК 005-96 
Класифікатор відходів забезпечує інформаційне підтримування у вирішенні широкого кола питань державного управління відходами та ресурсовикористанням на базі системи обліку та звітності, гармонізованої з міжнародними системами, зокрема, у галузі екології, захисту життя та здоров'я населення, безпеки праці, ресурсозбереження, структурної перебудови економіки, сертифікації продукції (послуг) та систем якості
Класифікатор видів економічної діяльності. ДК 009:2005 (Втратив чинність)
Основним призначенням КВЕД є визначення та кодування основного та другорядних видів економічної діяльності юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб (статистичних одиниць), яке здійснюється органами державної статистики, та їх відображення у ЄДРПОУ.
Класифікатор видів економічної діяльності. ДК 009:2010
Затверджений Держспоживстандартом (наказ від11 жовтня 2010 р.№ 457 із змінами від 29 листопада 2010 року № 530) національний класифікатор України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (КВЕД) повністю відповідає європейській Класифікації видів економічної діяльності (NACE, rev.2) і набуває чинності з 01 січня 2012 року. З цього моменту розроблення державної статистичної інформації здійснюватиметься органами державної статистики за новою КВЕД. З огляду на те, що КВЕД використовується для представлення та аналізу статистичної, фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, період з 01.01.2011 до 31.12.2012 є періодом проведення заходів щодо переходу органів державної статистики та інших органів державної влади, які є користувачами Класифікації, на нову КВЕД (ДК 009:2010)
Класифікатор організаційно-правових форм господарювання. ДК 002:2004
Класифікатор призначено для використовування органами державного управління та іншими користувачами для обліку, збирання й обробляння статистичної та адміністративної інформації щодо державної реєстрації, аналізування та узагальнювання результатів економічної діяльності суб’єктів господарської (зокрема підприємницької) діяльності, ведення державних реєстрів: Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Реєстру корпоративних прав держави та інших.
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності /УТКЗЕД/.
Українську класифікацію товарів зовнішньоекономічної діяльності, побудовано на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) 2002 року (Harmonized commodity description and coding system. Third Edition (2002) Wold Customs Organization) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу (Official Journal oftheEuropeanCommunities, L281, Volume46, 30 October2003) і розроблено на виконання статті 3 (а) Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів, Договірною Стороною якої Україна стала 26.08.02 з набуттям усіх прав та зобов’язань, передбачених статтями цієї Конвенції, з 2004 року
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України /КОАТУУ/. ДК 014-96
Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації (ДСК ТЕСІ)
КОАТУУ для Сумської обл. 
Класифікатор продукції та послуг. ДК 016:2010
ДКПП призначено для використання органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, фінансовими органами, органами статистики та всіма суб'єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні. Об'єктом класифікації в ДКПП є продукція та послуги, створені внаслідок усіх видів економічної діяльності
Класифікатор професій України. ДК 003-2010
Цей Класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників. Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.
Класифікатор корисних копалин. ДК 008:2007
У класифікаторі наведено впорядковані та уніфіковані відомості щодо твердих, рідких та газоподібних корисних копалин, які використовують або можуть бути використані у майбутньому, з їхніми кодами. Вперше до класифікатора залучено: класи корисних копалин — води поверхневі, грязі лікувальні (пелоїди) та гази інертні; групи корисних копалин — каміння коштовне та колекційне, води підземні технічні. Принциповим для класифікації неметаловмісних корисних копалин, які входять до груп гірничохімічних, гірничотехнічних і неметаловмісних корисних копалин для металургії є виділення в їхньому складі неметаловмісних руд, тобто корисних копалин, використання яких можливе після певного переробляння.
Державний класифікатор будівель та споруд. ДК 018-2000
Державний класифікатор будівель та споруд (ДК БС) є складовою частиною Державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 р. №971 “Про програму реформування державної статистики на період до 2002 року”.
ДК БС призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.
 
Flag Counter
Назад до вмісту | Назад до головного меню